Panatang Makabayan

Here is the 2010 version of the Panatang Makabayan, as recited at the Ateneo…

Panatang Makabayan

Iniibig ko ang Pilipinas,
aking lupang sinilangan,
tahanan ng aking lahi;
kinukupkop ako at tinutulungan
maging malakas, masipag, at marangal.
Dahil mahal ko ang Pilipinas,
diringgin ko ang payo ng aking magulang,
susundin ko ang tuntunin ng paaralan,
tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan;
naglilingkod, nag-aaral, at nagdarasal
nang buong katapatan.
Iaalay ko ang aking buhay, pangarap,pagsisikap
sa bansang Pilipinas

(NOTE: In other versions, you have “aking mga magulang”)


Source: Panatang Makabayan (Uploaded by multerprod at YouTube)

“Yes, I Want To Grow My Financial Life & Get The 11 TrulyRichClub Blessings!”

To Grab This Offer, Click Option Below:

» Truly Rich Club – Philippine Residents Click Here

» Truly Rich Club – International Residents Click Here

Gusto mo bang kumita sa internet, kahit super-BUSY ka? Here's the secret to making money online...


Share on Facebook

Do you appreciate the FREE info that you found here? Please show your support and click the LIKE button below, and we will publish more of the content that YOU want. Thanks!