Tag Archive 'tagalog'

Nababalaho – Filipino or Tagalog Translation

Are you looking for the meaning of (kahulugan ng) the Tagalog or Filipino word NABABALAHO? It’s from BALAHO…

Tagalog – Nanlilimahid – Filipino

Looking for the meaning of (kahulugan ng) nanlilimahid? Nanlilimahid is the Tagalog or Filipino word for grimy or dirty. Let’s look at equivalent words in Tagalog…

Tagalog – Pagtighaw – Filipino

Looking for the meaning of (kahulugan ng) pagtighaw?

Tagalog – Naulinigan – Filipino

Someone’s looking for the meaning of the Tagalog word naulinig (or perhaps naulinigan).

Tagalog – Panginorin – Filipino

Are you looking for the meaning of (kahulugan ng) panginorin?

Tagalog – Pasinghal – Filipino

Someone is asking for the meaning (kahulugan) of adverb pasinghal. It comes from the noun singhal.

Tagalog – Pagkakakulapol – Filipino

Someone’s asking for the meaning (kahulugan) of pagkakakulapol and here’s what we found…

Buod ng Ibong Adarna sa Tagalog

Maraming naghahanap ng buod ng Ibong Adarna sa Tagalog o Filipino, sapagkat nano-nosebleed sila sa English version. Kaya naghanap ang grupo namin, at sa wakas ay nakatagpo rin po kami ng maiibigin po ninyong halimbawa ng buod. Heto na po ang Buod ng Ibong Adarna – Tagalog Version (klik po dito). You’ll also find the […]

Tagalog – Dagisunan – Filipino

Someone wants to know the meaning of the Tagalog or Filipino word dagisunan. The closest thing we found is the word dagison (pronounced da-GI-son)…

Tagalog – Seashore in Filipino

A friend asks: “What is seashore in Tagalog or Filipino?”